Skip to main content

Voor wie

Aannemers

Vier disciplines en de combinatie

Aannemers zetten ons in op grote en kleine projecten. Voor elke afzonderlijke discipline (renovatie- en totaalsloop, asbestverwijdering, diamantboren en -zagen en bodemsanering) worden wij ingezet. Daarnaast ontdekken steeds meer aannemers de kracht van de combinatie. De grootste winst zit ‘m in het feit dat er beter wordt gecommuniceerd en met elkaar wordt meegedacht. De voordelen zijn voor de aannemer: tijdwinst, minder kosten en betere oplossingen.

Van kosten naar besparing

Steeds meer aannemers realiseren zich dat de kennis en ervaring van Schimmel tijd én geld kan besparen. Regelmatig worden wij uitgenodigd om mee te denken voordat alles wordt besloten en dichtgetimmerd. Betere besluitvorming en een betere samenwerking tussen de ketenpartners leiden tot forse besparingen op het gehele project (o.a. minder faalkosten). Meer weten? Ga gerust eens in gesprek met Eddie of Rob Schimmel.

Woningbouwverenigingen

Kleine en grote projecten

Voor veel woningbouwverenigingen is Schimmel inmiddels uitgegroeit tot een betrouwbare partner waar zij altijd op kunnen rekenen. Niet alleen voor grotere projecten op het gebied van (renovatie)sloop, boren en zagen en/of asbest, maar ook voor grote en kleine projecten met veel tijdsdruk. Schimmel ervaart het als een uitdaging om in samenwerking met de woningbouwvereniging de overlast voor de huurders tot een minimum te beperken en toch het maximale rendement na te streven voor opdrachtgever.

Processen op elkaar afstemmen

Op het gebied van asbestsanering heeft Schimmel een strakke werkwijze ontwikkeld die voor Woningbouwverenigingen veel tijd bespaart. Het gaat hier om het snel en efficient afhandelen van de papierwinkel rondom het verwijderen van asbest: vanaf het verzorgen van het inventarisatierapport en het indienen van de sloopmelding tot en met de uitvoering en de asbestvrij verklaring. Indien gewenst archiveren wij de uitgevoerde saneringen voor woningbouwverenigingen op project- dan wel adresniveau, met als doelstelling transparante dossiervorming voor archivering en naslagwerk.

Geld besparen

Veel woningbouwverenigingen betrekken Schimmel al in een vroeg stadium bij grootschalig projectmatig onderhoud. Door onze kennis en ervaring in te brengen ontstaan er vaak nieuwe manieren om projecten te realiseren. Op het gebied van asbestsanering leidt dit bijvoorbeeld tot een lagere risicoklasse (en dus lagere kosten). Daarnaast werken wij samen met ketenpartners aan betere en efficiëntere oplossingen.

Particulieren

Voor particulieren voert Schimmel via aanemers of rechtstreeks onder anderen de volgende werkzaamheden uit:

  • Het boren van gaten voor een bijvoorbeeld een rookkanaal

  • Het maken van sleuven voor electraleidingen en gaten voor wandcontactdozen
  • Het maken van een sparing voor bijvoorbeeld een dakraam / lichtkoepel
  • Het inzagen van vloeren, wanden en diverse verhardingen ( asfalt / beton )
  • Het op een veilige manier verwijderen van asbest ( golfplaten, dakbeschot, vloerafwerking, plaatmateriaal, et cetera )
  • Het verzorgen van alle voorkomende bouwkundige sloopwerkzaamheden ( totaalsloop/ renovatiesloop )
  • Het verwijderen van verontreinigde grond

Industrie

Voor steeds meer bedrijven zijn wij het verlengstuk van de technische dienst. Dit werkt wel zo prettig als er snel werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zoals het boren van gaten, het maken van sleuven of het slopen van wanden en/of vloerdelen. Daarnaast worden wij vaak – al dan niet via aannemers - ingeschakeld voor het inzagen van asfalt en betonverharding, het verwijderen van oude machine fundaties en het totaal amoveren van oude panden en/of fabriekshallen.

Gebruikte bouwmaterialen voor particulieren

Schimmel is milieubewust en stimuleert het recyclen van gebruikte bouwmaterialen. Door het vakkundig uitvoeren van sloopwerkzaamheden bieden wij een wisselend assortiment gebruikt materiaal: hout, betonplaten, trespa, binnen- en buitentrappen, garagedeuren, etcetera. Kijk op de website van houthandelschimmel voor het actuele assortiment.