Skip to main content

Bodemsanering

Voor gemeentes, woningbouwverenigingen, ondernemers en particulieren voeren wij ook projecten uit op het gebied van bodemsanering. Dit ligt in het logisch verlengde van onze activiteiten op het gebied van asbestverwijdering en sloop. Het totale pakket aan dienstverlening wordt desgewenst door Schimmel verzorgt. Na het beschikbaar komen van het onderzoeksrapport en het opstellen en indienen van het plan van aanpak bij het bevoegd gezag wordt uiteindelijk de verontreinige grond onder toezicht van een erkend onafhankelijk adviesbureau zorgvuldig gesaneerd.

Bodemsanering

De projecten varieren van het saneren van een verontreinigde achtertuin ter plaatse van een particulier woonhuis tot een omvangrijke bodemsanering in een woonwijk. Met enige regelmaat saneren wij grond in industriële, recreatieve en agrarische omgevingen.

Veilig en kundig

Schimmel heeft een zorgvuldige, veilige en uiterst effectieve manier van werken ontwikkeld om bodemsaneringsprojecten snel en goed uit te voeren. Dezelfde hoge eisen die wij onszelf opleggen op het gebied van asbestverwijdering zijn van toepassing bij het verzorgen van een bodemsanering.

Certificering

De werkzaamheden worden uitgevoerd geheel conform de eisen vastgelegd in de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat uitvoering (water) bodemsaneringen (BRL SIKB 7000) protocol 7001 en onder certificaatnummer EC-SIK-70086 op naam van W.G. Schimmel BV. Zie certificaten.

Heeft u vragen over bodemsanering of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op

Projecten bodemsanering

Bekijk de projecten die Schimmel bv uitvoert voor aannemers, woningbouwverenigingen, industrie en particulieren.