Skip to main content

Asbest

Sinds de schadelijke gevolgen van asbest bekend zijn geworden is ook de verwijdering ervan een gespecialiseerd terrein geworden. Schimmel is in het bezit van het procescertificaat voor het verwijderen van asbest ( SC-530 ) en hierdoor officieel erkend asbestverwijderingsbedrijf. Snel, veilig en professioneel asbest verwijderen: dat is wat wij voor u doen. Of het nu gaat om kleine of grote projecten, incidenteel of seriematig, in industriële omgevingen of in woningen, binnen of buiten: uw asbest wordt op een deskundige manier verwijderd.

Inventarisatie & sloopmelding: snel geregeld

Nieuwe projecten worden snel en adequaat voorbereidt. Wekelijks worden op de woensdag asbest inventarisaties uitgevoerd van de projecten waar nog geen rapportage van beschikbaar is. Maximaal 3 dagen later is de rapportage binnen en wordt per omgaande de sloopmelding verzorgt richting de betrokken gemeente. Direct na het in acht nemen van de geldende meldingstermijn worden de werkzaamheden door de planning van Schimmel na overleg met opdrachtgever ingeroosterd.

Bouwteam : Per definitie kostenbesparend !

Op basis van onze kennis en ervaring komen wij regelmatig met verrassende oplossingen om kosten te reduceren. Kwalitatief adviseren en ook nog eens kosten besparen voor de opdrachtgever: dat is de uitdaging die wij bij elk project graag aangaan. Of het nu een groot of klein project is: wij nemen de tijd om voor u de beste aanpak te kiezen of te ontwikkelen. Bij omvangrijke en/of complexe projecten investeren wij in advies.

  • Wat is de beste saneringstechniek ?
  • Hoe kunnen wij de overlast zo veel als mogelijk beperken
  • Is het mogelijk om voor een andere aanpak kiezen (dit kan leiden tot forse besparingen voor de opdrachtgever)
  • Hoe kunnen wij de doorlooptijd van uw project verkorten ?Nauwkeurige werkvoorbereiding en regelmatig werkoverleg met als doel een veilige en doeltreffende sanering
  • Afstemming / werkvolgorde doorspreken met partners (aannemer, schilder, installateur )

Veilig, zorgvuldig en solide

Veiligheid staat bij ons altijd voorop en dus weten onze mensen wat zij moeten doen. Veilig werken gaat verder dan de juiste bescherming. Sanering vindt plaats op de verschillende plekken, bijvoorbeeld op grote hoogte, in historische gebouwen, op oude zolders en in woonhuizen. Voor elk project maken wij een separaat plan van aanpak met bijzondere aandacht voor de veiligheidsaspecten. Vooraf nadenken bespaart tijd in de uitvoering. De missie is de werkzaamheden zo doeltreffend mogelijk aan te pakken, en een precieze werkvoorbereiding is het halve werk.

Combinatie met sloop en zagen/boren

Uiteraard bieden we deze discipline aan in combinatie met de reguliere sloopwerkzaamheden, en geven we zo onze opdrachtgevers een brede dienstverlening, zonder tussenkomst van andere onderaannemers. Bij zowel kleine als grote projecten is het voor de opdrachtgever interessant om voor Schimmel te kiezen. Asbestverwijdering, sloop en/of boren en zagen liggen immers vaak in elkaars verlengde. Door met één partij te werken verloopt de communicatie sneller en beter en wordt er efficiënter gewerkt. Deze integratie van onze verschillende werkterreinen blijkt in de praktijk vaak van onschatbare waarde voor alle betrokken partijen.

Certificering

De werkzaamheden worden uitgevoerd geheel conform de eisen vastgelegd in het Ascert -Certificatieschema Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530 en onder certificaatnummer 07-C 070184 op naam van W.G. Schimmel BV. Zie certificaten.

Heeft u vragen over asbest of wilt u een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op

Projecten asbest

Bekijk de projecten die Schimmel bv uitvoert voor aannemers, woningbouwverenigingen, industrie en particulieren.