Skip to main content
  • Woonmensen asbest sloop boren en zagen

    Combinatie werken

Opdrachtgever: Woonmensen
Betreft: Asbestsanering, sloop, boren en zagen
Uitvoering: 2020

Wij zijn dit mooie project van start gegaan in juni 2020. De locatie betrof Cluster 4 van De Woonmensen Apeldoorn bestaande uit 9 afzonderlijke woonblokken met in totaal 146 woningen. Binnen dit project hadden wij diverse uit te voeren werkzaamheden variërend tussen asbest, sloopwerk en boor- en zaagwerk.

Een van onze taken was het saneren van de zolders welke incidenteel verontreinigd waren met restanten asbest buismateriaal. Om weersinvloeden de voortgang niet te laten verstoren hadden wij in goed overleg, door Nijhuis Bouw B.V., een dakopbouw laten maken. Van hieruit kregen onze uitvoerende collega's toegang tot de verontreinigde zolders en stond al onze benodigde apparatuur veilig en droog in deze dakopbouw gedurende de gehele doorlooptijd van het totale project. Het betrof hier namelijk 3.250 M2 te reinigen vloeroppervlak verdeeld over 9 afzonderlijke zolders (woonblokken). Ter ondersteuning maakten wij gebruik van een mobiele stofzuiginstallatie van Perfetto Asbestos Removal B.V.

Na afloop van de sanering van de zolders hebben wij het wegnemen van de gemetselde schoorstenen ter plaatse van de daken verzorgd.

Het combineren van onze bedrijfsdisciplines (betonboren en zagen, sloop- en sanering) kwam binnen dit project volledig tot zijn recht. Naast het reinigen van de eerder vermelde 9 stuks verontreinigde zolders, omvatte de opdracht ook het saneren van asbesthoudende ventilatiekanalen en standleidingen ter plaatse van de centrale schachten in de woningen. Daar waar aangetroffen werd gelijktijdig de asbesthoudende vloerafwerking ter plaatse van de keuken en hal gesaneerd voor een zo hoog mogelijk saneringsrendement.

Het bereikbaar maken van de asbesthoudende toepassingen werd eveneens door onze collega’s verzorgd door middel van het stofvrij inzagen en wegnemen van een gedeelte van de schachtwand. In een bewoonde woning al met al een mooie uitdaging!

Kortom, een uitdagend project met een prettige samenwerking tussen de verschillende uitvoerende partijen! Alles uitgevoerd in een prettige werksfeer onder de coördinerende leiding van Nijhuis Bouw B.V.