Skip to main content

Grond- en graafwerk zwembadbouw

Combinatie werken

Opdrachtgever:
Betreft: Grond- en graafwerk voor het aanleggen van een zwembad
Uitvoering: 2024

Na het leveren en leggen van 50 rijplaten, hebben wij de bronbemaling geplaatst. Vervolgens zijn de verschillende soorten grond in ons zanddepot gezet voor later gebruik bij het stapsgewijs opvullen rondom het zwembad. Voor optimale kwaliteit kozen we voor slempen in plaats van trillen, om schade aan het zwembad en leidingwerk te voorkomen. Ook hebben wij de leidingsleuven gegraven voor de stroomtoevoer naar het zwembad en het graafwerk voor het poolhouse uitgevoerd. Na afloop is de bovenste zwarte grond gebruikt om de tuin op te vullen.