Woonzorggebouw "Homerus" Apeldoorn

Woonzorggebouw

Zowel totaalsloop, renovatiesloop als grondwerk ten behoeve van de uitbreiding van Woon-zorggebouw "Homerus" Apeldoorn. Woonblok 1 wordt volledig verbouwd en woonblok 3 wordt totaal gesloopt. Meerdere disciplines van Schimmel BV in 1 project gevangen. Voorafgaande aan de totaalsloop van blok 3 is de aanwezige asbesthoudende kit ter plaatse van de kozijnen gesaneerd. Direct aansluitend volgt de totaalsloop.