Winkelpand Hoofdstraat 76 Apeldoorn

 Winkelpand Hoofdstraat 76 Apeldoorn

Een uitdaging midden in het centrum van Apeldoorn.
Een forse asbestsanering gevolgd door het volledig strippen van een winkelpand in een tijdsbestek van maximaal 5 werkweken was de missie in de maanden september en oktober van 2016. 325 M2 losgebonden asbestplafond naast een groot aantal overige asbesthoudende toepassingen in het winkelpand met bovenwoningen werd in een tijdsbestek van 3 weken gesaneerd. De bouwkundige sloopwerkzaamheden namen vervolgens nog twee weken in beslag waarbij het pand inwendig volledig gestript werd inclusief de aanwezige vloerafwerking en overbodige constructiedelen. 

Omvang en werkvolgorde :
Voorafgaande aan de sanering van het asbesthoudende plafond in het winkelpand is deze al grotendeels gestript met uitzondering van het aanwezige stucplafond. Dit stucplafond is uit voorzorg onder asbestcondities gesaneerd tezamen met het bovenliggende asbesthoudende plafond in verband met een mogelijk aanwezige verontreiniging met asbest op dit stucplafond. Een enorme klus om alle vrijkomende materialen in het compartiment te verpakken, uit te sluizen en af te voeren naar de stortplaats. Maar liefst 3 stuks 15.0 M3 containers met vrijgekomen asbesthoudende materialen zijn afgevoerd naar de stortplaats. Direct na oplevering van de sanering zijn de resterende bouwkundige sloopwerkzaamheden uitgevoerd waaronder het wegnemen van de houten en betonnen vloerdelen, gemetselde buitenmuren en een gedeelte van het platte dak. Ook de patio is ontgraven ten behoeve van de nieuw te storten betonvloer. Nadat het zandbed op de juiste hoogte was afgewerkt is de nieuwe betonvloer door de bouwkundig aannemer aangebracht en het winkelpand weer opgebouwd.