Transformatie Kantoorpand Huizen

Transformatie Kantoorpand Huizen

Ten behoeve van de transformatie van een kantoorpand naar een appartementengebouw met zo'n 20 appartementen verzorgt Schimmel BV de bouwkundige sloopwerkzaamheden, het verwijderen van asbest en het boren en zagen met diamantgereedschappen.

Onder anderen worden meerdere vloersparingen gemaakt met behulp van diamantgereedschappen. Niet de traditionele ronde sparingen, maar rechthoekige sparingen gezaagd met een zogenaamde kettingzaag. Hiermee is het mogelijk haakse hoeken te zagen, zonder omliggende vloerwapening onnodig te beschadigen.