Sanering Bijdamweg 2-16 Hoenderloo

Sanering Bijdamweg 2-16 Hoenderloo

In opdracht van Sprengenland Wonen Eerbeek is er een sanering uitgevoerd van een met restanten asbest verontreinigd bouwterrein. Het volledige terrein wordt ruim 50 cm ontgraven en de aanwezige stortgaten zijn onder toezicht van de milieukundig begeleider geheel ontgraven. De ontgraven grond is ter plaatse gezeefd waarna het zeef residu als asbest verontreinigd is afgevoerd naar een erkende verwerker en de gezeefde grond na keuring is terug gezet en geëgaliseerd.