• Home
  • Projecten
  • Bodemsanering

Bodemsanering Ganzenweg Apeldoorn

 Bodemsanering Ganzenweg Apeldoorn

In opdracht van woningcorporatie De Goede Woning is er een bodemsanering uitgevoerd in de achtertuin van een woning gelegen aan de Ganzeweg te Apeldoorn. Een onderzoek had aangetoond dat er in een gedeelte van de achtertuin sprake was van een ernstige geval van bodemverontreiniging met asbest. Onder milieukundige begeleiding heeft er een sanering plaatsgevonden waarbij de verontreinigde grond is afgevoerd en schone grond is aangevoerd. De sanering is uitgevoerd met kleine grondverzet machines in verband met de beperkte ruimte.