Complex 14 Ons Huis Apeldoorn

Complex 14 Ons Huis Apeldoorn

In opdracht van woningstichting Ons Huis is begin 2018 de asbesthoudende stortkoker ( diameter 700 mm ) gesaneerd uit de 12 hoog flat gelegen aan de Boterbloem te Apeldoorn. Geen eenvoudige opgave omdat de stortkoker ruimte op elke verdieping gelegen was achter beide liften in de centrale hal van elke woonlaag. Uiteraard moest de lift voor de bewoners van de flat bereikbaar blijven maar moest ook de douche unit inclusief onderdruk apparatuur opgebouwd worden in de centrale hal van iedere verdieping. Het streven was om dagelijks 2 verdiepingen te saneren en als laatste de containerruimte op de begane grond welke van buitenaf bereikbaar was. Met behulp van bouwkundig aannemer Veeneman BV voor het aanbrengen van de tijdelijke voorzieningen en aansluitend de bouwkundige herstelwerkzaamheden is de hele missie tot volle tevredenheid van opdrachtgever verlopen.