104 Bergingen Zwanenveld Nijmegen

104 Bergingen Zwanenveld Nijmegen

In opdracht van Kuiper Bouw Arnhem zijn er zo'n 104 stuks bergingen gesaneerd c.q. volledig weggenomen. Niet alleen de golfplaten verwerkt als dakbedekking waren asbesthoudend maar ook in de gevelelementen was asbest verwerkt. In verband met de omvang van de sanering en het gewicht van de vrijkomende asbesthoudende materialen ( met name de gevelelementen ) is er gekozen voor het verticale transport gebruik te maken van een spierings kraan. Logistiek een hele onderneming in een woonwijk maar met de bereidwillige medewerking van alle betrokkenen ( woningcorporatie Portaal, aannemer Kuiper Bouw en niet te vergeten de bewoners ) is de uitvoering prima verlopen. Inmiddels zijn er 104 mooie nieuwe bergingen geplaatst en zijn de oude asbesthoudende bergingen op een deskundige, doeltreffende manier verwijdert.