Gedupeerden Kampvoet Twello

Gedupeerden Kampvoet Twello

Reinigen en uitsluizen mogelijk met asbest verontreinigde voertuigen Nijverheidsweg 23 Twello
In een met asbest verontreinigde bedrijfshal worden circa 40 voertuigen gewassen en uitgesluisd. Deze voertuigen waren mogelijk verontreinigd met asbestvezels. In opdracht van de gedupeerden en onder toezicht van de omgevingsdienst Veluwe Ijssel wast Schimmel de voertuigen, hoofdzakelijk bestaande uit caravans en auto's, in een speciaal hiervoor gebouwde wasstraat met vloeistofdichte vloer.

Geen allerdaags project
Het betreft hier een schoonmaakactie op initiatief van een groep gedupeerden, die zich verzameld hebben om hun eigendom weer in hun bezit te kunnen krijgen. De bedrijfshallen waren verzegeld door de omgevingsdienst in verband met het risico van de mogelijke verontreiniging met asbest. Een door een externe veiligheidskundige opgestelt plan van aanpak maakt het voor Schimmel mogelijk onder asbestcondities de voertuigen te reinigen, vrij te ( laten ) geven en uiteindelijk over te dragen aan de omgevingsdienst.