Complex 46 & 49 De Goede Woning A'doorn

Complex 46 & 49 De Goede Woning A'doorn

In opdracht van wooncorporatie De Goede Woning Apeldoorn worden ruim 130 kruipruimten gesaneerd ten behoeve van grootschalige energiebesparende maatregelen. De te isoleren kruipruimten zijn verontreinigd met asbest, hoofdzakelijk restanten asbesthoudende riolering. Voor dat de isoleerder zijn werk kan doen moeten de kruipruimten allereerst vrij gemaakt worden van deze asbesthoudende materialen

Omvang van de opdracht
Het gehele proces rondom asbest wordt op verzoek van De Goede Woning verzorgt. Allereerst de coördinatie rondom de vereiste inventarisatie van de kruipruimten door een hiervoor erkend inventarisatie bureau, vervolgens indienen van de sloopmelding bij de gemeente Apeldoorn tot uiteindelijk op basis van een nauwkeurige uitvoeringsplanning saneren van verontreinigde kruipruimten. Met de inmiddels opgedane jarenlange ervaring als deskundige asbest saneerder hebben wij een procedure ontwikkeld waarbij opdrachtgever volledig ontzorgt wordt als het gaat om asbest problematiek. Na oplevering van het project ontvangt opdrachtgever een totaaloverzicht van alle woningen binnen het complex met hierop aangegeven de uitgevoerde sanering(en) op adres niveau.

Uitvoering
Tijdens de daadwerkelijke uitvoering worden er dagelijks twee woningen ( kruipruimten ) gelijktijdig gereinigd. Om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken worden zij vooraf per brief door de woningcorporatie duidelijk geïnformeerd omtrent de aanstaande saneringswerkzaamheden in de woning, inclusief alle bijbehorende aandachtspunten. Een nauwkeurige werkvoorbereiding in combinatie met regelmatig werkoverleg met alle betrokken partijen leidt tot een probleemloze aaneengesloten uitvoering van de geplande saneringswerkzaamheden. Hierbij speelt de flexibele, deskundige en probleemoplossende houding van onze uitvoerende collega’s op locatie een niet te onderschatten rol.