Complex 29 Omnia Wonen Nunspeet

Complex 29 Omnia Wonen Nunspeet

In opdracht van BAM Woningbouw zijn 32 woningen gesaneerd behorend bij complex 29 van Omnia Wonen Harderwijk. Als preferred supplier in de ketenorganisatie van Omnia Wonen Harderwijk is Schimmel al enkele jaren betrokken bij planmatig onderhoud en grootschalige projecten van de woningcorporatie. Doelstelling is om kennis en krachten van ketenpartners te bundelen om tot innovatieve en efficiënte oplossingen te komen in ieders eigen vakgebied. Elke deelnemer wordt op zijn eigen specialiteit als resultaatverantwoordelijke gezien, waarbij een volledig op elkaar ingespeelde ketenorganisatie wordt nagestreefd. Schimmel is binnen de keten verantwoordelijk voor het pragmatisch en doeltreffend verwijderen van asbesthoudende materialen. 

Omvang van de saneringswerkzaamheden
Bij dit project worden drie asbesthoudende toepassingen gelijktijdig gesaneerd, namelijk in de woning een asbesthoudend ventilatiekanaal vanaf de keuken tot op de zolder van de woningen, en daarnaast de asbesthoudende beglazingskit bij zowel de voor- en achtergevels en tot slot een gevelpaneel in de buitengevel direct naast de achterdeur.

Uitvoering
Voor het saneren van het ventilatiekanaal wordt een gedeelte van de woning gecompartimenteerd waarna het ventilatiekanaal onder asbestcondities als een risico klasse 2 binnensanering wordt weggenomen. Na het reinigen van het compartiment wordt deze voor inspectie aangeboden aan een onafhankelijk laboratorium die door middel van een visuele inspectie in combinatie met een luchtmeting controleert of de sanering overeenkomstig de richtlijnen is uitgevoerd. Na goedkeuring wordt het compartiment ontmanteld. Een ingrijpende handeling omdat de werkzaamheden in een bewoonde situatie worden uitgevoerd, waarbij de overlast voor de bewoners tot een minimum beperkt moet worden. De beglazingskit wordt vanaf een door de bouwkundig aannemer geplaatste steiger gesaneerd als een risicoklasse 2 buitensanering. Voorafgaande aan de saneringswerkzaamheden wordt door de bouwkundig aannemer aan de binnenzijde van het kozijn plaatmateriaal aangebracht om de binnenzijde luchtdicht af te sluiten van de buitenzijde. Aansluitend wordt onder asbestcondities het glas van buitenaf verwijdert, waarna de asbesthoudende kit uit de sponningen wordt weggenomen. Ook hier wordt na de sanering een visuele inspectie uitgevoerd door een erkend onafhankelijke laboratorium om de uitgevoerde saneringswerkzaamheden te beoordelen en het werkgebied weer vrij te geven. Het gevelpaneel tenslotte wordt gelijktijdig met de asbesthoudende kit in zijn geheel weggenomen door het verwijderen van de klemlatten en met behulp van zuignappen.